Γίνε μέλος

Για να γίνετε μέλη και να συμμετάσχετε στο πρωτόκολλο καταγραφής σηπτικών ασθενών στην Ελλάδα επικοινωνήστε με τον συντονιστή της Ομάδας:

Eυάγγελος. I. Γιαμαρέλλος-Μπουρμπούλης
Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας
Δ΄Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ
e-mail: egiamarel@med.uoa.gr